Adherence Agreement Suomeksi

By november 28, 2020Geen categorie

It is quite common for a shareholders` pact to have a condition that, when a shareholder transfers its shares in the company to someone who is not already a shareholder, through the sale or donation, the purchaser in his place becomes a party to the shareholders` pact. This obligation of loyalty must be used in these circumstances and obliges the new shareholder to be bound by the terms of the shareholder contract. The text also allows the document to apply when the new shareholder, instead of acquiring his shares from an existing shareholder, has subscribed to new shares of the company and is required to become a party to the shareholders` pact. Anyone participating in a shareholder contract. Each shareholder pact will have conditions that govern the rights and obligations of shareholders. When a new shareholder is introduced, existing shareholders want that person (or company) to be subject to the same rules. The signing of loyalty should therefore be a condition for becoming a shareholder. By fulfilling a loyalty obligation, the new shareholder becomes a party to the existing shareholder contract and is bound to all the terms of this agreement. Abatement Altistuksen pienentminen; Altistuksen vhentminenA abortion rate Raskaudenkeskeytystiheys; The Raskaudenkeskeytysluku abortion report; Aborttiluku Absolute Effect Absoluuttines vaikutusAbsolute Rate (1) Absoluuttinen tiheys; (2) absoluuttines esiintyvyys; jne (ks.

Rate) Absolute Risk Absolute Risk riskiAbsolute Increase in risk Absoluuttisen riskin lisys (ks). Risk difference) Absolute risk reduction (ARR) Absoluuttisen riskin vhenem (ks. Risk Difference)Acceptable risk Hyvksyttv riski Acceptance From sampling Hyvksymisotanta Accident Onnettomuus; Tapaturma (ei suos.) Precision Osuvuus; Harhattomuus; Oikeellisuus; Validiteetti (mittauksen t. luokittelun) Active life expectancy Aktiivisen elinajan odote; Aktiivielinajanodote Activities of daily life (ADL) Scale Arkitoimintakyvyn asteikko; ADL-asteikkoActuarial Methode AktuaaritelmActuarial Rate Aktuaaritiheys; actuarie tiheysluku; Aktuaaritelmll laskettu tiheyslukuActuarial tisch Aktuaaritaulu; Aktuaarietelmll laadittu tauluAcute killinen; AkuuttiAdaptation Sopeuttaminen; Mukauttaminen; sopeutuminen; Mukautuminen; Adaptaatio; AdaptoituminesAjustation Additiivines malliAdherence Noudattaminen (esim. hoito-ohjeen) Adaptation Korjaus; korjaamines; Vakiointi fit, directly Suora korjaus; Suora vakiointiJustement, indirect Epsuora korjaus; Epsuora vakiointi Adverse effects HaittavaikutusAetiologic (al) Syy-; Syit koskeva; Etiologins (ks. Etiologic (al) jne.) Etiology etiologia (ks. Etiology)Age to Death KuolinikDurance dependence HuoltosuhdeAge Analysis of cohorts of Ik-aika-kohorttianalyysiAge-sex pyramid Ik-sukupuolipyramidi Age-specific I`ittinen; Ikryhmittins standardized IkvakiointiAgent (disease) Aiheuttaja (Taudin); Riskitekij (taudin) Aggregation bias Ekologinen harha; Aggregointiharha Population aging Vestn ikntyminen Agreement Yhtpitvyys (erit. mittausten ja luokittelujen) Infection in the air Ilmateitse tarttuva infektioAllocation bias Ryhmiinjaon harha; AllokaatioharhaAllocation Hide Ryhmiinjaon naamiointi; Allokaation naamiointiAlpha Error Alfavirhe; Tyypin I virhe; Hylkmiserhe Alpha Level Alfataso; Tilastollisen testin koko Alternative Hypothesis Vaihtoehtoinen hypoteesi variance analysis (Anova) Varianssianalyysi Analytic epidemiology analyttine epidemiologia Analyttitic study Analyttinen tutkimusAnecdotal evidenztal evidence Hatara nyttAnimal modell ElinmalliAnimal time Elinaika (vrt. The time of the person – henkilaika)Antagonism Vastavaikutus; AntagonismiApgar Score Apgar-pistemrThe epidemiological epidemiology of Soveltava epidemiologia; Sovellettu epidemiologiaArea Sample AlueotantaArithmetik Medium Aritmeettinen keskiarvo Arm (a study) Koehaara; Koelinja Armitage-Doll model Armitagen Dollin malliAscertainment Esiinkaivu; Jljitys (2001)